Запитання до іспиту-2011/2012

Запитання до іспиту-2011/2012

Запитання до іспиту з курсу “Інформатика та програмування” ІIІ курс
1. Введення, виведення. Просте і узагальнене присвоєння. Ланцюг команд. Лінійний алгоритм.
2. Алгебра висловлювань, основні властивості.
3. Імплікація, альтернатива. Основні властивості.
4. Умова, умовний вираз. Розширення і звуження виразів.
5. Бульові інструкції: присвоєння, розгалуження. Властивості розгалужень.
6. Арифметичний цикл і його властивості.
7. Рекурентні співвідношення першого порядку. Системи рекурентних співвідношень.
8. Рекурентні співвідношення вищих порядків.
9. Цикл з умовою продовження і його властивості.
10. Цикл з умовою закінчення і його властивості.
11. Цикл з виходом і його властивості.
12. Цикли з лічильником і їх властивості.
13. Функція округлення, похибка округлення, наближені арифметичні операції і їх властивості.
14. Натуральний, цілий та дійсний типи даних.
15. Символьний тип даних. Типи даних, що визначені користувачем (перерахування, обмеження).
16. Тип даних рядок.
17. Функція, правило виклику.
18. Процедура: аргументи, результати, модифіковані параметри; правило виклику.
19. Процедура: аргументи та параметри-змінні; правило виклику.
20. Рекурсія. Примітивно-рекурсивна функція натурального аргументу. Рекурсивне визначення функції в ітеративній формі.
21. Тип даних множина. Тип даних запис. Тип розмічене об'єднання.
22. Тип даних масив. Тип даних послідовний файл.
23. Тип даних файл прямого доступу.
24. Тип даних текстовий файл.
25. Процедурний тип даних.
26. Сортування масивів. Прості алгоритми сортування.
27. Сортування масивів. Швидкі алгоритми сортування.
28. Сортування файлів.
29. Модулі. Опис та використання модулів.
30. Статична та динамічна пам’ять. Поняття „купи”. Вказівники.
31. Програмування введення, виведення, присвоєння, розгалуження і арифметичного циклу у мові Паскаль.
32. Програмування введення, виведення, присвоєння, розгалуження і арифметичного циклу у мові Сі.
33. Програмування циклів за умовою і з лічильником у мові Паскаль.
34. Програмування циклів за умовою і з лічильником у мові Сі.
35. Прості типи даних у мові Паскаль (бульовий, натуральний, цілий).
36. Прості типи даних у мові Паскаль (дійсний, символьний).
37. Прості типи даних у мові Сі (бульовий, натуральний, цілий).
38. Прості типи даних у мові Сі (дійсний, символьний).
39. Визначені користувачем прості типи даних у мові Паскаль.
40. Визначені користувачем прості типи даних у мові Сі.
41. Рядки символів у мові Паскаль.
42. Рядки символів у мові Сі.
43. Підпрограми у мові Паскаль.
44. Підпрограми у мові Сі.
45. Множини у мові Паскаль.
46. Записи у мові Паскаль.
47. Записи у мові Сі.
48. Записи з варіантами у мові Паскаль.
49. Об’єднання у мові Сі.
50. Масиви у мові Паскаль.
51. Масиви у мові Сі.
52. Послідовні файли та файли прямого доступу у мові Паскаль.
53. Послідовні файли та файли прямого доступу у мові Сі.
54. Текстові файли у мові Паскаль.
55. Текстові файли у мові Сі.
56. Процедурний тип даних у мові Паскаль.
57. Процедурний тип даних у мові Сі.
58. Модулі у мові Паскаль.
59. Модулі у мові Сі.
60. Реалізація вказівників у мові Паскаль. Стек.
61. Реалізація вказівників у мові Сі. Черга.
62. Об'єктно-орієнтоване програмування. Основні визначення. Опис та використання класів та об’єктів у мові Паскаль.
63. Опис та використання класів та об’єктів у мові Сі.
64. Статичне та динамічне зв’язування об’єктів та методів. Віртуальні методи, конструктори.
65. Динамічні об’єкти. Деструктори.
66. Об’єктно-орієнтований проект "Опукла оболонка". Класи. Їх ієрархія та призначення
67. Дружні функції та дружні класи у мові С++.
68. Посилання (int &x) у мові С++. Застосування посилань у мові С++. Параметри const у мові С++.
69. Перевантаження операцій у мові С++. Конструктори за угодою у мові С++.
70. Константні елементи класів у мові С++. Функції класів у мові С++. Абстрактні класи у мові С++.
71. Введення та виведення у мові С++. Потоки та їх використання у мові С++.
72. Множинне наслідування у мові С++.
73. Шаблони класів у мові С++.